Nederlandse Minigolf Bond NMB. Bondsburo, Noordhoef 99, 2804 SE Gouda
  Algemeen   Organisatie   Wedstrijdspelers   Recreanten  
                 
Sponsor

ALV Verslagen en Agenda's

2022

 

Voorjaars ALV 11 april 2022

Notulen van de najaars ALV van 6 november 2021

Agenda ALV 11 april

Jaarverslag NMB 2021

Begeleidend schrijven bij het voorstel tot wijziging van de statuten van de NMB

Gewijzigde statuten

Voorstel postcode opgeven in BAO

Concept Wedstrijdkalender 2023

Rooster aftreden bestuur

Jaarrekening 2021

 

2021

 

Agenda najaars ALV 2021

Concept notulen najaarsvergadering 2020

Concept notulen voorjaarsvergadering 2021

Mededeling Bangolf Online

Meerjarenbegroting 2022-2025

Voorstel korting contributie 2021 vanwege COVID-19

Voorstel jaarplan 2022

Wedstrijdkalender 2022

Voorstel LHK

Rooster aftreden bestuur

 

 

ALV's op 24 april zijn digitaal

ALV verschoven naar 24 april - alle info

 

ALV Najaarsvergadering nov 2020 - uitgesteld naar 24 april 2021

Uitnodiging ALV najaarsvergadering

Agenda ALV najaarsvergadering

Concept Notulen ALV 7 maart 2020

Integraal Meerjaren beleidsplan 2021-2024

NMB begroting 2021-2024

Korting Contributie 2020

Jaarplan

Voorstel loskoppelen NK Combi en NK Matchplay

Voorstel Toernooi-aanvragen

Wedstrijdkalender 2021 versie 1

 

ALV Voorjaarsvergadering 24 april 2021

(na de uitgestelde najaarsvergadering)

Agenda ALV voorjaarsvergadering

Agendapunt 4 - jaarrekening

Agendapunt 6

Agendapunt 7

Agendapunt 8a + toelichting

 

 

2020

 

Uitnodiging en agenda ALV 21 nov

 

Agenda 7 mrt 2020

Jaarverslag 2019

Notulen 9 nov 2019

Herziening reglement topsport

Jaarrekening 2019

concept wedstrijdkalender 2021

 

Huidige meerjarenbeleidsplan 2017-2020

 

 

2019

 

Uitnodiging ALV 9 november

Jaarplan 2020

Notulen ALV 9 maart

Reglement LHK brief Ridderkerk

Wijziging Reglement LHK Ridderkerk

ISR voorstel aan ALV

ISR blauwdruk statutenwijziging

ISR reglement seksuele intimidatie

NMB meerjarenbegroting 2020-2023

Concept wedstrijdkalender 2020

 

 

Besluitenlijst ALV 9 maart

Uitnodiging ALV 9 maart

Notulen ALV 17 nov 2018

Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2018

 

2018

 

Besluitenlijst ALV 17 nov 2018

 

Uitnodiging ALV 17 november

Notulen 24 maart

Jaarplan 2019

Meerjarenbegroting 2019-2022

Voorstel ledengebouw 2019B

Concept Wedstrijdkalender 2019

Brief Trekvogels (wordt bij aantal agendapunten behandeld)

 

Uitnodiging ALV 24 maart

Jaarrekening 2017

Notulen 18 nov 2017

Wedstrijdreglement baantekeningen

Wedstrijdreglement

Concept jaarverslag 2017

 

2017

 

Uitnodiging ALV 18 nov

Voorstel bestuur

Notulen ALV 22 mei

Jaarplan

concept begroting 2018-2021

Beleidsplan 2017-2020

Voorstel Duno

 

2016

 

Agenda ALV 19 nov 2016

Kalender 2017 concept

Notulen ALV 23 mei 2016

Begroting 2017-2020

Jaarplan 2017

Wedstrijdreglement aangepast 3e versie

Brief Hole Ridders + voorstel wedstrijdkalender 2017

 

Agenda ALV 23 mei 2016

2015 Jaarverslag concept

jaarrekening 2015

kalender 2017 concept

Notulen ALV 21 november 2015

 

2015

 

Agenda 21 november 2015

Notulen ALV 18 mei 2015

Meerjarenbegroting

Jaarplan 2016

Wedstrijdkalender 2016 -Concept / versie 2

Jaarverslag Marktwerking

Voorstel Duno

 

2014 Jaarverslag

Agenda 18 mei 2015 - Doorwerth

Notulen ALV 29 nov 2014

NMB Statuten

Jaarrekening 2014

Concept wedstrijdkalender 2016

 

2014

Agenda ALV 29 nov 2014

Verslag ALV 25 juni 2014

 

2013

Agenda ALV 27 mei 2013 (zonder bijlagen)

 

2012

Agenda ALV 24 november 2012

Verslag ALV 24 november 2012

 

Agenda ALV 21 mei 2012 (zonder bijlagen)

Verslag ALV 21 mei 2012

 

2011

Agenda ALV 19 november 2011 (zonder bijlagen)

Verslag ALV 19 november 2011

 

Agenda ALV 23 mei 2011

Verslag ALV 23 mei 2011

Aangepast verslag ALV 23 mei 2011

 

Agenda Buitengewone ledenvergadering 12 februari 2011

Verslag BLV 12 februari 2011

 

 

2010

Brief van de Voorzitter

ALV 20 nov 2010

ALV 23 mei 2010

 

 

 

Privacyverklaring

 

Partners

 

Noorwegen

 

Duitsland

 

Itali�

 

Belgi�

 

 

 

 

 

Like us on Faacebook

Like us on Facebook

 

SponsorKliks, gratis sponsoren!