Contact vertrouwenspersoon NMB

 Vertrouwenscontactpersoon Ben Zonneveld


Reglementen en Statuten

Wedstrijdreglement

Algemeen reglement (versie 2015) 

Statuten NMB (versie 2022)

On Loan Procedure

Klachtenregeling

Privacy verklaring (versie 2021)

www.isr.nl

Whereaboutsbijlage ISR 2023

Nationaal Dopingreglement ISR 2023  (gaat in vanaf 15 augustus)
De aanpassingen in het NDR 2023 zien op de volgende zaken:

- Het vervangen van de Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement (BND), een commissie van de Dopingautoriteit, door de Beoordelingscommissie dopingzaken, zijnde een nieuw zelfstandig bestuursorgaan.

Dit is gebeurd naar aanleiding van een verzoek van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA), om de BND volledig        los van de Dopingautoriteit te positioneren. De Beoordelingscommissie dopingzaken wordt bij wet ingesteld. Daartoe is de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) aangepast. De inwerkingtreding van de gewijzigde Wuab eist dat ook het ISR Nationaal Dopingreglement wordt aangepast. Dit heeft verder geen directe gevolgen voor sporters of sportbonden.

Daarnaast zijn hier en daar de teksten van het reglement opgeschoond of verduidelijkt.


Overige documenten

Functie omschrijvingen NMB versie 2023

Transferlijst 2023
Tarievenlijst 2023