Contact vertrouwenspersoon NMB

 Vertrouwenscontactpersoon Ben Zonneveld


Reglementen en Statuten

Wedstrijdreglement

Algemeen reglement (versie 2015) 

Statuten NMB (versie 2022)

On Loan Procedure

Klachtenregeling

Privacy verklaring (versie 2021)

www.isr.nl

Whereaboutsbijlage ISR 2023

Nationaal Dopingreglement ISR 2023 
De aanpassingen in het NDR 2023 zien op de volgende zaken:

- Het vervangen van de Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement (BND), een commissie van de Dopingautoriteit, door de Beoordelingscommissie dopingzaken, zijnde een nieuw zelfstandig bestuursorgaan.

Dit is gebeurd naar aanleiding van een verzoek van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA), om de BND volledig        los van de Dopingautoriteit te positioneren. De Beoordelingscommissie dopingzaken wordt bij wet ingesteld. Daartoe is de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) aangepast. De inwerkingtreding van de gewijzigde Wuab eist dat ook het ISR Nationaal Dopingreglement wordt aangepast. Dit heeft verder geen directe gevolgen voor sporters of sportbonden.

Daarnaast zijn hier en daar de teksten van het reglement opgeschoond of verduidelijkt.

Beleid

Meerjaren Beleidsplan 2021-2024
Diversiteit en Inclusie
Vrijwilligersbeleid

 

Overige documenten

Functie omschrijvingen NMB versie 2023
Rooster van aftreden bestuur

Transferlijst 2023
Tarievenlijst 2023

Gedragscode functionarissen en bestuur
Gedragscode Sporters
Gedragscode Topsporters
Gedragscode Trainers/Coaches
Gedragscode Scheidsrechters/Officials

Protocol Vrijwillige Dubbelfuncties