20200112 Winterwedstrijd


Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen

Ranglijst

Rang Naam Vereniging Cat.  R1  R2  R3  R4 Gemiddelde Totaal Verschil Par
1 Petra Tenge MGC Appelscha DA -6 6 -9 9 -11 11 -10 10 18,0 36 0 -36
Trijn Hatzmann-Meek MGC Appelscha DA -7 7 -5 5 -9 9 -7 7 18,0 28 0 -28
Blijke Euverman MGC Appelscha DA -4 4 -6 6 -6 6 -9 9 18,0 25 0 -25
Marchien Brinksma MGC Appelscha DA -4 4 -6 6 -9 9 -6 6 18,0 25 0 -25
Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha HA -5 5 -13 13 -14 14 -15 15 18,0 47 0 -47
Klaas Rozeveld MGC Appelscha HA -9 9 -11 11 -9 9 -13 13 18,0 42 0 -42
Lourens Zwarts MGC Appelscha HA -8 8 -7 7 -9 9 -12 12 18,0 36 0 -36
Jan Jager MGC Appelscha HA -7 7 -7 7 -9 9 -9 9 18,0 32 0 -32
Eppie Paulusma MGC Appelscha HA -7 7 -9 9 -8 8 -7 7 18,0 31 0 -31
Wiebe Veenstra MGC Drachten HA -7 7 -7 7 -7 7 -10 10 18,0 31 0 -31
Douwe van der Zee MGC Appelscha HA -9 9 -6 6 -4 4 -9 9 18,0 28 0 -28
Jan ten Hoeve MGC Leeuwarden HA -5 5 -4 4 -9 9 -6 6 18,0 24 0 -24
Arent van Zomeren MGC Appelscha HA -3 3 -6 6 -7 7 -6 6 18,0 22 0 -22
Albert Hooijsma MGC Appelscha HA -5 5 -4 4 -6 6 -5 5 18,0 20 0 -20
Geert-Jan Tuinstra MGC Drachten HA -1 1 -5 5 -6 6 -6 6 18,0 18 0 -18
16 Roelof Hooijsma MGC Appelscha HA -7 7 -4 4     18,0 11 0 -11 Niet voltooid


Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen