20200112 Winterwedstrijd

Updated: 2020-01-19   14:45Neemt nieuwe pagina's automatisch

gehouden op de korte baan in Appelscha.


Start wedstrijd: 11:00 uur, inschrijven kan tot 10:30 uur op de baan

De enen winterwedstrijd gaat over 4 ronden

In verband met de weersomstandigheden is de wedstrijd verplaatst naar 19-01-2020.

Resultaat


Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen

Heren
Rang Naam Vereniging R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal Par
1 Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha -5 5 -13 13 -14 14 -15 15 18,0 0 47 -47
2 Klaas Rozeveld MGC Appelscha -9 9 -11 11 -9 9 -13 13 18,0 0 42 -42
3 Lourens Zwarts MGC Appelscha -8 8 -7 7 -9 9 -12 12 18,0 0 36 -36
4 Jan Jager MGC Appelscha -7 7 -7 7 -9 9 -9 9 18,0 0 32 -32
5 Eppie Paulusma MGC Appelscha -7 7 -9 9 -8 8 -7 7 18,0 0 31 -31
5 Wiebe Veenstra MGC Drachten -7 7 -7 7 -7 7 -10 10 18,0 0 31 -31
7 Douwe van der Zee MGC Appelscha -9 9 -6 6 -4 4 -9 9 18,0 0 28 -28
8 Jan ten Hoeve MGC Leeuwarden -5 5 -4 4 -9 9 -6 6 18,0 0 24 -24
9 Arent van Zomeren MGC Appelscha -3 3 -6 6 -7 7 -6 6 18,0 0 22 -22
10 Albert Hooijsma MGC Appelscha -5 5 -4 4 -6 6 -5 5 18,0 0 20 -20
11 Geert-Jan Tuinstra MGC Drachten -1 1 -5 5 -6 6 -6 6 18,0 0 18 -18
12 Roelof Hooijsma MGC Appelscha -7 7 -4 4     18,0 0 11 -11 Niet voltooid


Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen

Dames
Rang Naam Vereniging R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal Par
1 Petra Tenge MGC Appelscha -6 6 -9 9 -11 11 -10 10 18,0 0 36 -36
2 Trijn Hatzmann-Meek MGC Appelscha -7 7 -5 5 -9 9 -7 7 18,0 0 28 -28
3 Blijke Euverman MGC Appelscha -4 4 -6 6 -6 6 -9 9 18,0 0 25 -25
3 Marchien Brinksma MGC Appelscha -4 4 -6 6 -9 9 -6 6 18,0 0 25 -25


Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen

De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.8.11 2019-09-23