20191215 Winterwedstrijd


Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen

Ranglijst

Rang Naam Vereniging  R1  R2  R3  R4 Gemiddelde Totaal Verschil Par
1 Anne Graafstra - Alien de Boer Appelscha -4 4 -5 5 -3 3 -3 3 18,0 15 0 -15
2 Arent van Zomeren - Douwe van der Zee Appelscha -7 7 -4 4 -6 6 -6 6 18,0 23 0 -23
3 Jan ten Hoeve - Ties Tuinstra Leeuwarden -5 5 -6 6 -7 7 -6 6 18,0 24 0 -24
4 Eppie Paulusma - Marchien Brinksma Appelscha -5 5 -6 6 -7 7 -7 7 18,0 25 0 -25
5 Herman Kas - Hans Broodbakker Aalsmeer - De Hole Ridders -7 7 -6 6 -5 5 -10 10 18,0 28 0 -28
6 Jan Jager - Trijn Hatzmann Appelscha -7 7 -5 5 -7 7 -10 10 18,0 29 0 -29
Albert Hooijsma - Jan Egbert Hooijsma Appelscha -6 6 -9 9 -7 7 -7 7 18,0 29 0 -29
8 Wim Hulscher - Dorus van Veenendaal Appelscha -9 9 -7 7 -8 8 -7 7 18,0 31 0 -31
Huub Bottenberg - Henkie van Eik Appelscha- Leeuwarden -8 8 -9 9 -8 8 -6 6 18,0 31 0 -31
10 Henk de Boer - Tim de Boer Appelscha -8 8 -8 8 -9 9 -9 9 18,0 34 0 -34
11 Petra Tenge - Blijke Euverman Drachten - Appelscha -8 8 -8 8 -9 9 -10 10 18,0 35 0 -35
12 Lourens Zwarts - Roelof Hooijsma Appelscha -7 7 -12 12 -8 8 -9 9 18,0 36 0 -36


Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen